close

712

 

17

                                                      

                                                                     正龍

4

 

 

                                                           行龍

 

3

 

 

                                                                 降龍

5

 

6

 

8

 

 

 

                               降龍

10

 

                            回龍

14

 

 

                           坐龍

16

                  

 

                    降龍                        

20

 

 

 

                     回龍

21

 

 

                  雲龍

22

 

  

 

北京故宮-九龍壁

九龍壁的九條龍由左至右的名稱為「行龍.降龍.升龍.坐龍.正龍.衝龍.回龍.飛龍. 雲龍」。北京故宮的宁壽門前有一座九龍牆,它與北海九龍壁都是清代乾隆年間所建造的。

在皇極門的南面立有一座琉璃照壁,壁上有九條龍,俗稱為九龍壁。壁上中央是黃琉璃的士龍,士龍左右各有四條游龍,它們或坐或升或降,游弋於雲水山石之間。所有這些龍、海水、流雲和山石都是由小塊琉璃燒成後拼裝在一起。金色的龍,綠色的水,藍色的山石和天空,加上高低起伏的細緻經營,使整座九龍壁的色彩綱麗,工藝十分精美。

 

arrow
arrow
    全站熱搜

    救國團松山團委會 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()